Tradičná čínska medicína

Pojem tradičná čínska medicína (TČM) je starý a známy tisíce rokov. Zahŕňa v sebe ucelený pohľad na človeka a to ako na jeho psychický, tak aj fyzický stav. Je to široký pojem a tvorí ju akupunktúra, fytoterapia – liečba bylinami, moxovanie, bankovanie, dietetika, tuina či qigong. Dôrazom je však celistvosť, komplexnosť, dôraz na prevenciu a hľadanie príčin problémov, nielen odstraňovanie dôsledkov. TČM pozerá na človeka ako na mikrosystém vesmíru, zmenšeninu, jeho obraz, súčasť.

To, čo ma na TČM najviac baví a priťahuje a čo chcem ponúkať všetkým, ktorých tento systém prístupu k človeku priťahuje, je harmónia a harmonizácia organizmu človeka. Vychádza z teórie piatich prvkov: drevo, oheň, zem, kov, voda a dosahovaní ich vzájomnej rovnováhy a vyváženosti a tiež z rovnováhy medzi Yin a Yangom. Dôležité však je, že každý človek je absolútne individuálna bytosť a preto aj rovnováha u každého človeka je úplne iná a inak sa prejavuje. Harmóniu v tele si môžeme narušiť nesprávnym životným štýlom, nevhodnou stravou, neustálym vyčerpávaním sa, nedostatočným spánkom a oddychom, statickou prácou, prácou v nevhodných podmienkach (chlad, teplo, prach, vlhko) a mnohými ďalšími príčinami. Ako som už spomenula, každý človek je jedinečný, narodil sa s jedinečnou „výbavou“ a preto sa rovnaké podmienky prejavia u každého inak. TČM je fantastická v tom, že ku každému jednotlivcovi aj pristupuje ako k jedinečnej bytosti. Individuálne sa pomenúva disharmónia a organizmus navádza na súlad. Pracujeme s 12-mi riadnymi dráhami, ktoré patria k jednotlivým orgánom  a 8-mi mimoriadnymi dráhami. V rámci týchto dráh a celého tela, nám prúdi energia – Qi (čchi). Ak dráha, orgán, časť tela, nie je v rovnováhe, tak dochádza k poruchám prúdenia Qi. Vrátiť tok tejto energie do rovnovážneho stavu, tak to je cieľom terapeuta TČM.

Čo vám ponúkam

Doba trvania terapie TČM je individuálna, zvyčajne je to 45 minút. Pomôže nájsť riešenie na problémy, s ktorými si neviete poradiť a hlavne pomôže nájsť cestu k sebe samému.

Tradičná čínska medicína

Pri tejto terapii je vždy nutný vstupný rozhovor. Nevyhnutný je kompletný prehľad o tom ako k situácii (či problému) došlo. Keďže v tradičnej čínskej medicíne sa hľadá koreň problému, využíva sa desať presne stanovených otázok a na základe odpovedí sa identifikuje príčina. Pri vstupnom pohovore sa zameriavame na spomínaných desať otázok, pri ďalších stretnutiach sa rozprávame o aktuálnom stave, prípadne o zmenách či prejavoch, ku ktorým došlo. 

Hľadáme nesúlad medzi jednotlivými orgánmi a prvkami (DREVO – OHEŇ – ZEM – KOV – VODA). Je to taká minidetektívna práca. Po identifikácii príčiny sú stanovené manupresúrne body, ktoré sa manuálne stimulujú. Celý postup vychádza z postupov TCM Institutu.

Keďže byliny sú už neodmysliteľnou súčasťou našich životov a sú veľmi účinné, na základe stanovenia príčiny problému sa odporúčajú na užívanie aj bylinné zmesi priamo konkrétnemu človeku „na mieru“. Zmesí podliehajú kontrole a sú schválené príslušnými orgánmi.

Terapia trvá zvyčajne 45 minút.

Moxovanie

Terapia MOXOVANIE trvá zvyčajne 20 minút. Je to 20 minút pohody, venovaných samému sebe.

Moxovaním rozumieme využívanie tepla vznikajúceho spaľovaním byliny palina, na prehriatie, a tým upokojenie a uvoľnenie svalových spazmov, resp. častí tela.  Toto sálajúce teplo prestupuje do hĺbky. Tam spôsobí rozprúdenie energie, vyhnanie chladu, podporí krvný obeh. Týmto zahrievaním sa obnovuje a nastoľuje rovnováha v organizme a posilňuje obranyschopnosť organizmu. Starý Číňania sa riadili poučkou“ „Keď choroba prestane odpovedať na akupunktúru a bylinky, odporúča sa moxovanie. Palina, teda jej listy či kvietky sa formujú do „vaty“ alebo „cigary“ a to sa používa na moxovanie.

Moxovanie presne určených akupunktúrnych bodov v prechodných obdobiach medzi jednotlivými ročnými obdobiami  (obdobie Zeme podľa čínskeho kalendára), výrazne znižuje riziko respiračných či alergických problémov v daných obdobiach.

Ideálne použitie moxy je hlavne na akékoľvek príznaky chladu, pohybové problémy, opuchy, nedostatok energie.

Bankovanie

Prvé zmienky o bankovaní sa objavili cca 3300rokov p.n.l Mezopotánii, potom v Egypte, Starom Grécku a ďalej sa šírili po celom svete. Používali sa rôzne prírodné materiály až do dnešných čias, kedy sa využívajú sklenené banky. Princípom je zahriať vnútro a rýchlym pohybom banku prisať na telo človeka.  Tam sa potom banky nechávajú určitý čas pôsobiť. Zvoliť môžeme aj techniku masáže prisatou bankou.

Bankovanie zvyšuje prekrvenie a prietok krvi, zlepšuje sa kožný metabolizmus, činnosť potných a mazových žliaz. Výborne pôsobí na kožné nervy a regeneráciu kože. Neopomenuteľné je pôsobenie na lymfatický obeh a odstránenie svalových spazmov.

V Číne sa často používa ako preventívny prostriedok na posilnenie organizmu a to hlavne pravidelným absolvovaním, kde sa rozprúdi energia akupunktúrnych dráh – meridiánov.

Táto terapia trvá zvyčajne 20 minút.

Silná uzdravujúca kombinovaná terapia

Voňavá
ihla

Kombinácia terapie ihlou s bachovými esenciami.

Mám záujem o jednu z terapií TČM