Päť prvkov, teda pentagram v TČM

Zdieľať tento článok

Ďalšou veľmi dôležitou teóriou v TČM je význam a súvislosti medzi piatimi prvkami . Sú to DREVO – OHEŇ – ZEM – KOV – VODA.

Každý orgán je spojený s jedným prvkom a vlastnosti daného prvku sú spojené s vlastnosťami príslušného orgánu. To pomáha pri hľadaní problému.

Na začiatku všetkého je Voda. Spája sa s orgánmi obličky a močový mechúr. Jinový orgán sú obličky, močový mechúr zasa orgán jangový. Má väzbu na zimu, noc, slanú chuť, chlad a čiernu alebo tmavo modrú farbu. V jej područí sú kosti a „vývodom“ sú uši. Ctnosťou vody-obličiek, je múdrosť, tzv. zdravý sedliacky rozum. Hlavná emócia je strach.

Drevo je spojené s orgánom pečeň a žlčník. Pečeň je orgán jinový a žlčník zasa jangový. Spája sa s jarou, ránom, zelenou farbou, vetrom a  kyslou chuťou. Má na starosti šľachy a väzy, spája sa s očami.  Preto ak sa v niektorej z uvedených oblastí objaví „problém“, tak to môže byť ukazovateľ, kde treba hľadať príčinu.  Ctnosťou tohto prvku – pečene, je láskavosť. Hlavná emócia je hnev.

Podľa princípov TČM nasleduje prvok Oheň. Oheň je spojený s orgánmi srdce a tenké črevo, ale aj perikard a špeciálny systém pomenovaný v TČM trojitý ohrievač – obrazne, „medzibunkový priestor“. Jinové orgány sú srdce a perikard. Spája sa s letom, horúčosťou, vývodom je jazyk. Ctnosťou srdca je poriadok, usporiadanie, systém (řád po česky). Srdiečko zodpovedá za cievy. Hlavná emócia, je eufória, radosť.

Zem je prepojovateľ všetkých prvkov, preto sa niekedy zobrazuje v strede a ostatné prvky okolo nej. Prvkami Zeme sú slezina a žalúdok. Jangovým orgánom je tu žalúdok. Slezinová ctnosť je dôveryhodnosť a vývodom sú ústa. Slezina sa stará o svaly, o hmotu svalov. Je to obdobie babieho leta, medziobdobie, sladká chuť, žltá farba a vlhkosť. Hlavná emócia je premýšľanie, zádumčivosť.

Posledný je prvok Kov. Predstavujú ho pľúca a hrubé črevo. Jinový orgán sú pľúca. Obdobie je to jeseň, biela farba, pikantná chuť, sucho a tkanivo – koža a chĺpky na nej.  Ctnosťou pľúc je poctivosť. Hlavná emócia je tu smútok.

To, ako medzi sebou vzájomne tieto orgány fungujú, opíšem v inom článku.

Vaša Eja

Chcete prísť na terapiu?

Napíšte mi alebo zavolajte